Mordechai Vanunus medborgerliga rättigheter

Skriftlig fråga 2003/04:1182 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 10 maj

Fråga 2003/04:1182

av Veronica Palm (s) till utrikesminister Laila Freivalds om Mordechai Vanunus medborgerliga rättigheter

I 18 år har den israeliske kärnkraftsteknikern Mordechai Vanunu suttit fängslad, anklagad för förräderi och spioneri. Efter att ha kidnappats av Mossad och i hemlighet förts till en rättegång bakom lykta dörrar, döms Vanunu till 18 års fängelse och avtjänar största delen av fängelsetiden isolerad.

Den israeliska staten har inför frigivningen officiellt uttalat krav på begränsningar av Vanunus rörelsefrihet på ett sådant sätt att det anses strida mot artikel 12 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Efter frigivningen ser vi nu att farhågorna kring Vanunus medborgerliga rättigheter infrias. Jag hävdar att det är staten Israels plikt att behandla Vanunu enligt de folkrättsliga och grundläggande internationella konventioners regler vad gäller mänskliga rättigheter. Efter avtjänat straff ska Vanunu åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som andra israeliska medborgare.

Avser utrikesministern att vidta åtgärder i syfte att förmå staten Israel att tillerkänna Mordechai Vanunu sina självklara rättigheter och upphäva begränsningarna i hans rörelsefrihet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-10 Anmäld: 2004-05-10 Besvarad: 2004-05-19 Svar anmält: 2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)