Multiresistenta bakterier

Skriftlig fråga 2016/17:1765 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Antalet rapporterade infektioner med multiresistenta bakterier fortsatte att öka under 2016 men skillnaderna är stora mellan olika landsting och mellan olika vårdgivare inom samma landsting. Folkhälsomyndigheten har uttryckt oro över utvecklingen med allt fler multiresistenta bakterier.

Under 2016 rapporterades omkring 4 400 infektioner med MRSA och över 10 600 infektioner med bakterier som bildar enzymet ESBL. År 2015 var de inrapporterade fallen 3 880 respektive 9 580 och sett över en period om sex till sju år handlar det om en fördubbling av antalet inrapporterade infektioner.

Folkhälsomyndigheten förutspår att förekomsten av multiresistenta bakterier kommer att fortsätta att öka. För att minska spridningen nämns åtgärder som minskad antibiotikaförskrivning och Stramagrupper i samtliga landsting.

För att motverka spridningen av multiresistenta bakterier bör också den hälso- och sjukvårdande verksamhet som bedrivs inom kommunerna liksom särskilda boenden inom äldreomsorgen inkluderas i det förebyggande arbetet för att förhindra spridningen av multiresistenta bakterier.

Det finns inget som i dag tyder på att utvecklingen och spridningen av multiresistenta bakterier är stoppad, snarare visar all tillgänglig statistik på motsatsen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka det långsiktiga arbetet med att förhindra spridning av multiresistenta bakterier? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-31 Överlämnad: 2017-08-01 Besvarad: 2017-08-15 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga