Mutationsfrekvens och bortskänkning av vaccin

Skriftlig fråga 2020/21:2442 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt tidningen Dagens industri har statsrådet Per Olsson Fridh sagt att Sverige borde skänka svenskt vaccin till andra länder så fort riskgrupperna har vaccinerats klart. Skälet som har anförts är att det skulle gynna oss själva för att viruset annars skulle riskera att mutera.

Mutationsfrekvensen torde stå i proportion till antalet smittade människor, oavsett var de befinner sig. Att vaccinera lite här och lite där torde då inte minska risken för nya mutanter. Snarare är det viktigt för att minska mutationer att man vaccinerar så pass mycket i ett land, som Sverige, att virusspridningen minskar betydligt på grund av vaccinerad immunitet. Då kan man dämpa spridningen av befintligt virus, vilket leder till färre smittade människor och mindre risk för nya mutanter. Dessutom kan de flesta nya mutanter som eventuellt ändå uppstår då få svårare att etablera sig.

För att minska risken för mutanter är det också viktigt att fortsätta vaccineringen efter riskgrupperna. Riskgrupperna är grupper som i lägre utsträckning är infekterade av virus och i lägre utsträckning smittar andra. När vaccineringen fortsätter till icke-riskgrupper minskar antalet infekterade och virusspridningen i högre grad.

Slutligen har fokus på att vaccinera färdigt ett land i taget den fördelen att man kan stänga gränsen om en ny farlig mutant uppstår långt borta. Betydligt större ansträngningar kan göras än vad som gjorts hittills i det avseendet.

Således är det mycket som pekar på att strategin att vaccinera Sverige mer eller mindre färdigt innan vi skickar vårt vaccin till andra länder där viruset härjar är mer effektivt än den strategi som statsrådet förordar för att minska den globala risken för nya mutanter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren​ följande:

 

Delar ministern uppfattningen att den globala mutationsfrekvensen skulle bli mindre om Sverige skänkte vaccin i stället för att vaccinera sin egen befolkning även efter det att riskgrupperna har vaccinerats och i så fall, avser ministern att verka för att Sverige skänker vaccin till andra länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-06 Överlämnad: 2021-04-07 Anmäld: 2021-04-08 Svarsdatum: 2021-04-14 Sista svarsdatum: 2021-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga