Myggbekämpning i nedre Dalälven

Skriftlig fråga 2008/09:1086 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 15 juli

Fråga

2008/09:1086 Myggbekämpning i nedre Dalälven

av Mikael Oscarsson (kd)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Hästar som springer i panik i hagarna. Barn som inte längre får vistas utomhus. Och myggor som surrar i tusental i luften – men också går till angrepp. Nu hade det inte behövt vara så här för ortsbefolkningen i nedre Dalälvsområdet. Mellan den 22 och 25 juni spreds bekämpningsmedlet BTI över stora områden, men Färnebofjärdens nationalpark lämnades utan åtgärd. Detta eftersom BTI enligt Kemikalieinspektionen inte ska spridas i naturskyddsområden. Dessvärre känner mygg inte dessa gränser, utan rör sig obehindrat även från de nationalparker de kläcks i till mer tätbefolkade områden.

Trots att den långflygande, aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus etablerat sig i området har en tjänsteman på KemI alltså nu överklagat BTI-spridningen. Det märkliga är att när samma mygga vid midsommartid dök upp i Danderyd i stort antal behandlade KemI en ansökan om bekämpning på några få dagar. Detta har naturligtvis orsakat irritation i Dalälvsområdet. Det måste vara så att antingen är BTI skadligt för naturen eller inte.

Det kan även ifrågasättas om den årliga tillståndsprövningen är rimlig, då det ofta lämnas in överklaganden i sista stund som nu åter skett. Regelverket bör därför utformas på så sätt att det finns ett allmänt tillstånd för bekämpning med BTI gällande även naturskyddsområden, så att fleråriga tillstånd kan utfärdas. I den nu uppkomna situationen bör regeringen även ställa ett katastrofmedel på ca 4 miljoner kronor till myggbekämpningens förfogande, då de medel det femåriga projektet Biologisk myggkontroll fonderat nu är slut. På grund av nya hotande översvämningar är det väntat att fler insatser behövs inom kort.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att nu möjliggöra bekämpning med BTI, även i naturskyddsområde, i nedre Dalälvsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-15 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)