Myggbekämpning i norra Västmanland

Skriftlig fråga 2009/10:606 av Nilsson, Pia (s)

Nilsson, Pia (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:606 Myggbekämpning i norra Västmanland

av Pia Nilsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Efter den här vargavintern längtar många efter sommarens varma dagar och ljumma kvällar. Känslan av att sitta ute i trädgården en sommarkväll runt midsommar är obeskrivligt skön. Men för befolkningen i Nedre Dalälven är det en utopi.

På grund av de massiva problemen med mygg är det en ren plåga att vistas utomhus under sommarmånaderna.

Biologisk myggbekämpning har som mål att reducera myggmängderna i samhällen så att människorna åtminstone kan befinna sig utomhus på sommaren. För att lyckas med det behövs framförhållning gällande ekonomi och bekämpningstillstånd.

Den socialdemokratiska miljöministern Kjell Larsson tog initiativ till projektet Biologisk myggkontroll som startade 2001. Projektet pågick med statligt stöd till 2008 för att upphöra 2009.

Nu säger både Miljödomstolen och Kemikalieinspektionen nej till fortsatt myggbekämpning. Vad det kommer att innebära för invånarna i norra Västmanland vågar jag nästan inte föreställa mig.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för invånarna i Nedre Dalälven när det gäller mygginvasionen under sommarmånaderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)