Myndigheternas verksamhet och miljön

Skriftlig fråga 2019/20:1364 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. På en enda kilometer samlades drygt 2 kubikmeter skräp in plus diverse större grejer som mattor, emballage och byggmaterial. Detta enskilda initiativ har spridit sig, och under några veckors tid har fler privatpersoner anslutit sig och plockat oerhörda mängder skräp utmed riksvägen. Lokalradion och lokaltidningen har gjort reportage och uppmärksammat initiativet. Kommunen har hämtat alla de säckar som privatpersoner fyllt med skräp, trots att kommunen inte har det ansvaret. 

Det som chockade alla dessa plockare, och även oss politiker, är dels hur mycket skräp det faktiskt slängs, dels att Trafikverket inte rensar först utan direkt klipper vägrenarna. Därmed klipper de också sönder allt skräp, som blir både farligt och skadligt för natur och djur. Tusentals burkar blir livsfarliga vassa metallbitar, och plasten fragmenteras till mikroplast av klippmaskinen. Allt detta blir liggande kvar i vägrenen, tar sig sedan lätt in i kretsloppet och skadar i värsta fall allvarligt både människor och djur. Det är dessutom mycket svårt att plocka upp dessa små plastbitar, vilket får långvariga konsekvenser.

Trafikverket har ansvaret att sköta statens vägar och rastplatser, med renhållning, klippning med mera. De har även ansvaret att se till att kommunerna sköter sitt. Detta framgår mycket tydligt i Naturvårdsverkets vägledning. När Trafikverket själva bidrar till en farlig miljö, och till och med förvärrar när man inte först rensar bort skräpet utan direkt klipper växtligheten, är det ett miljöbrott.

Mot bakgrund av det här beskrivna exemplet vill jag fråga statsrådet Lena Micko?

 

Hur säkerställer statsrådet att de statliga myndigheterna känner till och håller sig till de lagar och regler vi har inom miljöområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-05-14 Överlämnad: 2020-05-15 Anmäld: 2020-05-19 Sista svarsdatum: 2020-05-27 Svarsdatum: 2020-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga