Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans

Skriftlig fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson (L)

Bengt Eliasson (L)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Myndighetsutövning ska ske med respekt för den enskildes privatliv. Medborgare som använder assistans tvingas vända ut och in på sig själva när ansökning eller omprövningar av personlig assistans görs. Försäkringskassan har rutiner för hur besök hos personer som ansöker om personlig assistans ska genomföras. Detta för att medborgare som ofta är mycket utelämnade till myndigheten inte ska kränkas.

I medier har nyligen uppmärksammats fallet med Mikael Granberg, en 43-årig göteborgare som på grund av omfattande funktionsnedsättning använder personlig assistans. När Försäkringskassan gjorde ett hembesök för så kallad ADL-bedömning skedde detta på ett sätt som Granberg uppfattade som djupt kränkande ur integritetssynpunkt.

Exakt vad som inträffade i mötet mellan Granberg och myndighetsföreträdaren vet bara de inblandade, och jag begär givetvis inte att statsrådet ska kommentera den enskilda händelsen. Däremot finns det skäl att uppmärksamma den principiella frågan. Många individer som använder personlig assistans känner tyvärr igen sig i hans berättelse. Det vilar ett stort ansvar på politiken att säkerställa att människor som redan är i en mycket sårbar situation inte utsätts för omotiverade intrång i privatlivet enbart för att de behöver assistans.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Lena Hallengren:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att tillförsäkra sig att Försäkringskassans bedömningar av behovet av personlig assistans sker på ett sätt som inte innebär något omotiverat intrång i den personliga integriteten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-02 Överlämnad: 2018-08-02 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16 Sista svarsdatum: 2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga