Näringsministerns uttalande om konsekvensutredningar

Skriftlig fråga 2019/20:557 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under riksdagens frågestund den 7 november frågade jag näringsministern om regeringen gjort några konsekvensutredningar för näringslivet vid en eventuell nedläggning av Bromma flygplats, Näringsministern svarade att flera konsekvensutredningar var gjorda.

I en skriftlig fråga till näringsministern (2019/20:446) frågade jag vilka konsekvensutredningar som var tillsatta under mandatperioden. Svaret kom från infrastrukturministern den 25 november att några särskilda utredningar för att se vad en nedläggning av Bromma flygplats skulle få för effekter för det svenska näringslivet inte har tillsatts under mandatperioden.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 

Har ministern tillsatt någon utredning som han hänvisar till i frågestunden den 7 november som inte infrastrukturministern känner till, eller vilka utredningar åsyftas egentligen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga