Nätbolagens väntetider för inkoppling av solel

Skriftlig fråga 2022/23:444 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Med de höga elpriser som varit har allt fler fått upp ögonen för egenproducerad el, främst i form av solceller. Det är ett utmärkt system, som gör att man delar av året kan få en betydligt lägre elfaktura samtidigt som överskottet kan säljas och avlasta elsystemet.

På flera håll i landet kommer nu rapporter om problem med att nätbolagen har långa väntetider på inkoppling och besked om inkoppling eller rent av nekar kunder att mata ut el på nätet innan tidskrävande uppgraderingar av nätet gjorts. Väntetider på flera månader är inte ovanligt, och för en uppgradering av nätet kan kunder behöva vänta i flera år.

För den som investerat hundratusentals kronor och sedan inte kan nyttja sin anläggning är det ett tungt slag när beskedet kommer om att anläggningen inte får användas. I vissa fall kan den nyttjas för egenkonsumtion, utan att el matas ut på nätet, men inte heller det är säkert i alla delar av landet, eftersom olika nätbolag agerar olika.

Den rådande situationen blir alltmer ohållbar. Nätbolagen behöver snabba upp sina ledtider så besked kan ges fort, och att inte kunna använda en gjord investering är oacceptabelt. Det bör i sådana fall vara något som är tydligt redan innan investeringen görs. Här behöver nätbolagen ha bättre koll på sitt nät och öppet redovisa hur situationen ser ut, så att den som köper solceller inte står med en anläggning som inte kan användas. Med tydligare öppen information kan var och en bedöma om det är värt att investera, och under vilka förutsättningar, samt kalkylera med risken för att grannar hinner före om utrymmet är litet innan nätet behöver byggas ut.

Med anledning av ovanstående frågar jag energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Kommer minsitern och regeringen att agera för att nätbolagen ska korta sina handläggningstider och redovisa läget i lokalnäten mer öppet, och i så fall hur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-13 Överlämnad: 2023-03-14 Anmäld: 2023-03-15 Svarsdatum: 2023-03-22 Sista svarsdatum: 2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga