Nationell väntelista

Skriftlig fråga 2019/20:1933 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Redan före covid-19-pandemin brottades i stort sett samtliga av landets regioner med långa vårdköer och stora ekonomiska underskott. Pandemin har i sin tur resulterat i att vård skjutits upp och att operationer har ställts in. Sveriges långa vårdköer har klassats som bland de längsta i Europa, och konsekvenserna av covid-19 kommer att resultera i en enorm vårdskuld framöver, då hundratusentals människor nu väntar på sina operationer.

För att hantera vårdskulden på ett mer effektivt och jämlikt sätt finns det behov av att staten tar ett tydligt ansvar. Ett verktyg för att förbättra tillgången till vård, och för att motverka ojämlikheter mellan regioner, är att inrätta en nationell väntelista. Genom att tilldela Socialstyrelsen mandat att samordna vårdköerna, och starta arbetet med en nationell väntelista, skulle vårdskulden kunna hanteras på ett mer effektivt sätt.

Med anledning av detta vill jag därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att tilldela Socialstyrelsen mandat att samordna vårdköerna och påbörja arbetet med en nationell väntelista?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-11 Överlämnad: 2020-08-12 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-26 Sista svarsdatum: 2020-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga