nationellt kunskapscentrum för ätstörningar i Örebro

Skriftlig fråga 2003/04:1609 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 9 september

Fråga 2003/04:1609

av Sten Tolgfors (m) till socialminister Lars Engqvist om nationellt kunskapscentrum för ätstörningar i Örebro

Ätstörningar är ett folkhälsoproblem i dag, särskilt om man ser till gruppen flickor under 30 år. Problemet tenderar att växa, också bland pojkar. Ätstörningar förstör, begränsar och förkortar livet för tusentals svenskar, resulterar i lidande och utanförskap. Ätstörningar är ett av de psykiatriska problem som har den högsta överdödligheten. Ätstörningar leder till sjukskrivningar, förtidspensioner och massiva vårdbehov.

De som blir sjuka får ofta olika kombinationer av sjukdomar. Det blir en blandning av fysiska och psykiska sjukdomstillstånd, som både är svårbehandlade och ställer vårdens interna organisation på prov. Trots allvaret är vården eftersatt och kunskapsläget bristfälligt.

Landstingen i Örebro och Östergötland har finansierat NÄT, Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar, men drar nu ned på anslaget. Behovet av NÄT:s arbete är uppenbart, varför NÄT måste ges status av nationellt kunskapscentrum och ges en nationell finansiering som garanterar en väl fungerande verksamhet.

Hur avser socialministern att agera för att ge NÄT, Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar, i Örebro status av nationellt kunskapscentrum och en nationell finansiering som garanterar en väl fungerande verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-09 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-15 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-15)