Nattågen till Åre och Östersund

Skriftlig fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

SJ gör verklighet av planerna på att begränsa nattågen till Åre genom att bara köra under vinterns högsäsong samt en period under sommaren.

I Jämtlands län finns en besöksnäring som gör sig mindre och mindre säsongsberoende och mer attraktiv under hela året. Destinationer som Åre och Östersund blir attraktiva besöksmål under årets alla månader. Färre nattåg skulle vara negativt för besöksnäringen och för organisationer som exempelvis STF, vars kunder är mycket målmedvetna med att använda miljövänligt resande.

Det är mot bakgrund av detta som tågtrafiken och i synnerhet nattågen blir viktiga, inte bara för besöksnäringen i Jämtlands län utan också för dem som pendlar till exempelvis Stockholm för att jobba.

När nya aktörer får agera på våra spår är det viktigt att det sker efter omständigheter som är lika bra för resenärer som för näringarna i Jämtlands län.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Vad avser statsrådet att göra för att tågtrafiken till Jämtlands län ska kunna stärkas och inte försvagas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-02 Överlämnad: 2015-09-03 Anmäld: 2015-09-10 Svarsdatum: 2015-09-17 Sista svarsdatum: 2015-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga