Nattstängning av tullstationen i Hån

Skriftlig fråga 2017/18:81 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Tullverket har haft planer på att stänga tullstationen i Hån nattetid på grund av kostnadseffektivitet. Flertalet politiker har tillsammans med näringslivet i Värmland upprepade gånger uppvaktat Tullverkets ledning för att påtala det orimliga i stängningen, då konsekvenserna skulle bli stora både för näringsliv och för privatpersoner.

En undersökning som Handelskammaren i Värmland gjort visar att en nattstängning får konsekvenser för 48 av 55 svarande företag, bland annat genom försämrade logistikflöden, längre transportsträckor, ökade kostnader, förlorad tid och större miljöpåverkan.

Nu har Tullverket trots konsekvenserna och regeringens besked om ökade anslag för 2018 fattat beslutet om nattstängning. Det innebär att en tullstation som befinner sig på en av de viktigaste Europavägarna i Sverige kommer hålla nattstängt från och med nästa år.

I artikel 159.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 påtalas vikten av ”att öppettiderna är rimliga och ändamålsenliga med beaktande av typen av varuflöden, varornas beskaffenhet och det tullförfarande de hänförs till, så att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids".

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att verka för att vi som land uppfyller det som avtalet säger, det vill säga att det internationella varuflödet varken hindras eller snedvrids? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-10 Överlämnad: 2017-10-11 Anmäld: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-18 Sista svarsdatum: 2017-10-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga