Naturvårdsverket och den parlamentariska processen

Skriftlig fråga 2020/21:3141 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Denna fråga rör en mycket viktig landsbygdsfråga, vilket även en rad kommunalråd i det berörda området betonat. Det är inte rimligt att frågan handläggs bara av Miljödepartementet och Naturvårdsverket eftersom en balansering av olika intressen är av grundläggande betydelse i den här frågan.

Skogsutredningen föreslår ett mycket stort reservat om 525 000 hektar sammanhängande mark i det fjällnära skogsområdet, alltså inom det område som redan i dag har ojämförligt mest skog undantagen från skogsbruk. Reservatet riskerar att slå undan fötterna för jord- och skogsägare i området och hotar därmed bygder som ibland funnits under mycket lång tid och som dessutom bidrar till ett varierande landskap.

Eftersom jord- och skogsbruk är basnäringar i stora delar av Sveriges inland hotar förslaget såväl sysselsättning som den kommunala ekonomin i de aktuella områdena. Skogsbruket står vidare för stora delar av det vägnät om finns i inlandet, och utan vägar får även turismen svårigheter. Tillgången till skogsentreprenörer, lastbilstransporter med mera, för de skogsägare som inte får sin skog överförd till reservat, riskerar också att minska och det är sannolikt att något eller några sågverk kommer att lägga ned.

Förslaget om detta reservat, som dessutom inte torde rädda någon art eftersom vi inte har haft något utdöende av arter i området, är därför kritiserat från många riksdagspartier och torde ha små möjligheter att passera riksdagen om en omröstning hålls.

Naturvårdsverket har nu skrivit en avsiktsförklaring med tre skogsbolag som är tänkt att innebära att bolagen lämnar över sina skogar i det aktuella området och på olika sätt får utbytesmark på annat håll i stället. Detta kommer att leda till en rad nya problem, inte minst om bolagen får möjlighet att direkt eller indirekt förvärva enskilt ägd skog, men även om de får förtur till mark som nu ägs av Sveaskog och som då inte kan användas som utbytesmark till enskilda skogsägare.

Jag ser det som mycket allvarligt att Naturvårdsverket går in innan utredningen har förhandlats färdigt, innan en proposition färdigställts och innan riksdagen haft möjlighet att ta ställning till det tänkta reservatet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att agera för att stoppa uppgörelsen mellan Naturvårdsverket och aktuella skogsbolag tills den demokratiska processen har haft sin gång, baserad på de förhållanden som rådde när utredningen lade sitt förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-06-07 Överlämnad: 2021-06-08 Anmäld: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-16 Svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga