Neddragningar på järnvägsunderhållet

Skriftlig fråga 2019/20:113 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har fattat beslut om en nationell infrastrukturplan på 700 miljarder kronor fram till år 2029, vilket är 100 miljarder mer än föregående plan. Det är bra för Sverige och det är bra för mitt hemlän.

Järnväg och järnvägsunderhåll har i decennier varit en styrka för näringslivet i Dalarna. I Borlänge har vi i dag flera hundra tekniker som jobbar för företag inom järnvägsunderhåll. Vi erbjuder den nya generationen järnvägstekniker utbildning på ett av Borlänges gymnasier. Det är en viktig bransch och ett yrke där attraktionen till utbildningen bygger på goda framtidsutsikter.

Nu nås vi dock av oroande signaler från underentreprenörer inom järnvägssektorn. De av Trafikverket upphandlade entreprenörerna har de senaste veckorna märkt av stora neddragningar av underhållet samt uppsägningar av avtal och beställningar.

En mindre entreprenör som inte har egna större avtal med Trafikverket säger sig ändå märka av neddragningarna via avtal de har med andra entreprenörer. I sina kontakter med Trafikverket och deras entreprenörer så har de förstått att Trafikverket nu gör för oss stora neddragningar. 800 miljoner kronor är ett belopp som återkommande nämns utan att uppgiftslämnaren fått en officiell bekräftelse.

Läget är allvarligt för branschen men också för möjligheterna till gott underhåll i framtiden. Många av de erfarna järnvägstekniker som blir friställda kan komma att söka sig till andra branscher. Det gör att det även när konjunkturen vänder uppåt kan bli svårt att hitta personal som kan sköta underhåll på ett bra sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att göra för att försäkra sig om att järnvägsunderhållet sker på ett långsiktigt sätt som garanterar goda villkor för branschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-07 Överlämnad: 2019-10-08 Anmäld: 2019-10-10 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga