Nedläggningen av Findus i Bjuv

Skriftlig fråga 2016/17:1817 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I mars 2016 meddelade Findus att man avsåg att lägga ned sin verksamhet i Bjuv och omlokalisera till Tyskland. Ca 650 arbetstillfällen i Bjuv har sedan dess gått förlorade på grund av nedläggningen. I augusti 2017 intervjuade den lokala nättidningen Bjuvsnytt Findus tidigare vd (1965–1996) Christer Denrell, som framkom med nya uppgifter kring hur han hade försökt förmå regeringen att intensifiera sina ansträngningar för att säkerställa att Findus skulle ha kvar sin produktion i Bjuv. Argument lades fram av Denrell för regeringen och ett möte skulle hållas mellan företrädare för Nomad Foods, som sedan 2015 är huvudägare i Findus, och regeringen. Inför detta möte ska Denrell enligt egen utsago ha bistått och hjälpt till med att förbereda regeringens företrädare.

Men statsminister Stefan Löfven deltog själv aldrig vid mötet utan i stället representerades regeringen av statsrådet Sven-Erik Bucht med ansvar för landsbygdsfrågor. Argumenten som Denrell lade fram ska inte heller ha tagits upp i de förhandlingar som följde. Mötet blev slutligen fruktlöst och Findus produktion i Bjuv avvecklades den 31 mars 2017.

 

Utifrån dessa nya uppgifter som nyligen framkommit vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt agerade statsrådet i förhandlingarna för att dessa skulle bli framgångsrika och produktionen kunna stanna i Bjuv?
Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-14 Överlämnad: 2017-08-17 Besvarad: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-08-31 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga