Nedläggningen av sågverket i Östavall

Skriftlig fråga 2019/20:2004 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Ånge kommun i Västernorrland har drabbats av ett svårt bakslag i och med att sågverket i Östavall nu lagt ned. Sågverket var en av de största privata arbetsgivarna i kommunen.

Nedläggningen innebär att mer än hundra arbetstillfällen försvinner från Östavall, en by med mindre än 200 invånare. Östavall tillhör Ånge kommun som har drygt 9 000 invånare. Jämfört med Stockholms stad som är drygt 100 gånger så stort som Ånge hade det motsvarat 10 000 jobb.

Regeringen hade agerat om nedläggningen skett i Stockholm. 10 000 drabbade är naturligtvis i antal betydligt fler än 100. Effekten är dock värre i Ånge kommun än om det drabbat Stockholm. I Stockholm finns en mycket större arbetsmarknad och förutsättningar för fler jobb. Det finns inte på orter som Östavall och kommuner som Ånge.

En regering måste ta ansvar för hela Sverige, inte bara vissa delar. Hittills har inget hörts från den socialdemokratiska regeringen.

Med anledning av detta önskar jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att stötta befolkningen i Östavall och Ånge kommun i och med nedläggningen av sågverket i Östavall?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-20 Överlämnad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga