Nedstängd samhällsservice i Linköping efter personrån

Skriftlig fråga 2020/21:892 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I början av december rapporterade en rad medier på såväl nationell som lokal nivå om att de invandrartäta Linköpingsstadsdelarna tillika utanförskapsområdena Skäggetorp, Ryd och Berga kommer att få försämrad samhällsservice till följd av en våg av personrån som har dragit fram. I de aktuella fallen har rån skett direkt vid bankomater såväl som att människor i områdena har rånats och då tvingats lämna över bankkort och kortkoder så att rånarna själva därefter har kunnat bege sig till bankomater för att ta ut pengar. Problemet med personrån är så pass stort och omfattande att polisen har agerat för att se till att det i dessa stadsdelar på obestämd tid framåt inte ska gå att ta ut kontanter från bankomater efter klockan 22 om kvällarna.

Att polisen med olika metoder agerar för att försvåra för brottslingar att begå personrån är en självklarhet. Det är dock samtidigt problematiskt när läget är utom kontroll och rånarna kan härja fritt till den punkt att laglydiga medborgare får betala priset för rånarnas brott genom att myndigheterna känner sig nödgade att stänga ned viktig samhällsservice. Att så långt det går se till att det är de som begår personrånen som får bära konsekvenserna av sina brott, i stället för att oskyldiga personer ska bära bördan, är mycket viktigt. Med en mer framgångsrik rättspolitik hade inte Linköping och andra kommuner behövt nå ett läge som detta.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att motverka att personrån och liknande brott sker i en sådan omfattning i bostadsområden att myndigheter känner sig tvingade att som i det aktuella fallet behöva försämra och stänga ned viktig samhällsservice?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-07 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga