Nödrop från företagare inne på folktomma flygplatser

Skriftlig fråga 2019/20:1348 av Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin (KD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Att ha sin affärsverksamhet inne på Sveriges flygplatser är för många företagare en dröm. Nu är läget förändrat.

Till följd av bland annat statliga beslut om reserestriktioner har kunder förvunnit och försäljning näst intill helt utraderats. Företag som annars är livskraftiga befinner sig i en ytterst prekär situation och riskerar att gå under trots de företagsstöd som beslutats och trots att företagen fullt ut har gjort anpassningar i sina verksamheter. 

Det statliga bolaget Swedavia äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Swedavia är hyresvärd och har i medierna, efter kritik från regeringen, uttryckt att de bidrar med att företagen får hyresfritt i mars och april. Enligt uppgift från företagare på Arlanda som jag har haft kontakt med innebär detta att Swedavia tar bort grundhyran och i stället sätter en omsättningshyra på ca 20 procent baserat på tidigare försäljningssiffror. Från och med maj tar man ut 50 procent av grundhyran, som senast ska vara betald den 31 december 2020. 

I ljuset av att det faktum att företag tappar nästan alla sina intäkter är den här hjälpen alltför begränsad. Företag upplever att man inte får gehör från Swedavia, och risken är att många funderar på om man ska gå i kontrollerad konkurs nu eller vänta till december, när Swedavia vill ha betalt för hyran och kassorna troligtvis ekar tomt.

Med tanke på den extraordinära situation som dessa företag befinner sig i under coronakrisen vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Planerar ministern att ge direktiv till Swedavia som syftar till att underlätta de hyrande företagens ekonomiska situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-13 Överlämnad: 2020-05-14 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga