Nöjesparkernas överlevnad

Skriftlig fråga 2019/20:1555 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nöjesparker är en viktig del av besöksnäringen i Sverige. Förutom intäkter till själva parken så genererar nöjesparkerna intäkter till andra företag i närområdet, till exempel hotell och restauranger.

Ordningslagen och förordningen om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har de senaste månaderna blivit känd som lagen som reglerar hur många människor som får vara på samma plats samtidigt. Det är tillståndsenheten hos den lokala polismyndigheten som via sitt tillståndsgivande tillämpar lagen. Om din verksamhet klassats som tillståndspliktig – ja, då ser i dagsläget inte Polismyndigheten någon möjlighet att tillåta dig att ha fler än 50 gäster oavsett hur stor yta du förfogar över, och verksamheten förblir därför stängd. 

Problemet är bara att tillståndsplikten ser väldigt olika ut, även för verksamheter med likartade förutsättningar. Kolmården behöver inte fråga om lov för att öppna djurparken, som inte är en offentlig tillställning i lagens mening, medan karuseller och berg- och dalbanor förblir stillastående. Astrid Lindgrens Värld kan öppna så länge man begränsar åskådarantalet på respektive föreställning men kan rent legalt släppa in i princip hur många gäster som helst i parken. Liseberg, Skara Sommarland och Gröna Lund kan inte öppna alls.

Det handlar bland annat om sommarjobb för 4 500 ungdomar.

Nöjesparker i Norden och i resten av Europa börjar öppna upp medan nöjesparkerna i Sverige inte ens får besked om när de eventuellt kan tänkas få öppna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att nöjesparkerna får besked om när de kan öppna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-10 Överlämnad: 2020-06-10 Anmäld: 2020-06-11 Sista svarsdatum: 2020-06-17 Svarsdatum: 2020-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga