Nordiska doktorandprogram

Skriftlig fråga 2018/19:591 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

De nordiska länderna är kända för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, som är tillgängliga för alla och som baserar sig på ny forskning. Genom att samla ihop nordiska kompetenser i forskningssamarbeten kan vi dra nytta av nordiska styrkor som integration, tillit och rörlighet för arbetskraft och studenter.

Jorma Ollilas rapport om nordiskt energisamarbete, som beställdes av Nordiska ministerrådet och som kom ut i juni 2017, föreslår att de nordiska länderna ska ta initiativ till att skapa ett gemensamt doktorandprogram inom energiforskning. Ett exempel på existerande nordiskt forskningssamarbete på detta område är The Nordic Green Growth Research and Innovation Programme, som lanserades i 2016 av Nordforsk, Nordic Innovation och Nordic Energy Research.

Nordiska ministerrådet finansierar Nordic Master-programmet, som bland annat syftar till att utveckla och underlätta samarbetet för universitet och högskolor i Norden genom att organisera gemensamma studieprogram på masternivå. Programmet har fungerat sedan 2007 och permanentades 2017. Programmet har utvärderats två gånger, 2010 och 2012. Enkäter och intervjuer visar att Nordic Master-studenterna är mycket nöjda med programmet. Själva mobiliteten i programmet är någonting som studenterna särskilt värdesätter. Programmen har visat sig vara attraktiva för både nordiska och internationella studenter.

Ett Nordic PhD-program på modell av Nordic Master har alla förutsättningar att bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som våra länder står inför. Därför utgick under 2018 en rekommendation till Nordiska ministerrådet om att söka utveckla nordiska doktorandprogram efter Nordic Master-modellen.

Jag vill därför fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ i linje med Nordiska rådets rekommendation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-26 Överlämnad: 2019-04-29 Anmäld: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga