Nordiska utvecklingsfonden

Skriftlig fråga 2017/18:823 av Suzanne Svensson (S)

Suzanne Svensson (S)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Nordiska utvecklingsfonden (NDF) grundades för 28 år sedan för att stötta utvecklingsländerna både ekonomiskt och socialt. Under 2009 beslutade NDF, med stöd av Nordiska rådet, att styra om finansieringen i Afrika, Asien och Latinamerika till att fokusera på klimatprojekt. Flera utvärderingar och internationella utmärkelser visar att NDF har utfört sitt uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt som även givit goda resultat.

Nordiska rådet står bakom en rekommendation om att tillföra kapital till NDF (28/2012) för att säkerställa fortsatt verksamhet på nuvarande nivå eller på en högre. Det har visat sig att fonden, efter att verksamheten blev ändrad i samband med COP 15 i Köpenhamn, uppnått goda resultat för att finansiera klimatprojekt i flera utvecklingsländer. Men om man inte tillför mer ekonomiska medel till fonden kommer verksamheten år 2020 att reduceras, och därmed kommer Norden att tappa en viktig aktör.

Nordiska rådet har förstått att de nordiska regeringarna inte är överens om hur den framtida finansieringen av fonden ska se ut. Det är oroväckande, med tanke på fondens framtid.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att Nordiska utvecklingsfonden kan fortsätta sin verksamhet på oförändrad nivå efter 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-21 Överlämnad: 2018-02-21 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga