Norges gränsstängningar

Skriftlig fråga 2020/21:202 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Den 16 mars stängde Norge sina gränser mot bland annat Sverige. Detta som ett led i att stoppa covid-19-smitta. Senare under sommaren 2020 gjorde man en ändring mot de nordiska länderna så att man kunde göra regionala öppningar när regionerna hade ett smittotal lägre än 20 smittade per 100 000 invånare per vecka. Detta ledde till att gränsen mot Värmland öppnade igen den 25 juli. Tyvärr steg sedan Värmlands smittotal och gränsen stängde igen efter tre veckor, den 15 augusti. Tre veckor senare, den 5 september, öppnade gränsen mot Värmland på nytt. Nu fem veckor senare ska den stängas igen om den norska regeringen väljer att följa det norska Folkehelseinstituttets inrådan.

Detta är en mycket svår situation sett utifrån flera aspekter. Det sliter på både företag, familjer och vänskapsrelationer. Smittotalen är dessutom högre i flera av de norska kommuner som ligger nära gränsen och i kommuner i Osloregionen än vad de är i Värmland. Med de högre smittotalen i Norge blir det då paradoxalt att för inresa till Norge måste svenskar kunna uppvisa ett högst veckogammalt covid-19-test.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga om detta till statsministern som tyvärr hänvisades till samarbetsministern. Frågan var ställd till statsministern i hans egenskap av regeringschef och högste företrädare för att få kännedom om vilka kontakter som har skett på statsministernivå i fråga om gränsstängningarna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att motverka de för våra samhällen mycket problematiska effekterna av gränsstängningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-13 Överlämnad: 2020-10-14 Anmäld: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga