Norsk odlad lax

Skriftlig fråga 2018/19:848 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Lax är en av Sveriges populäraste råvaror, och 99 procent av den odlade lax som säljs kommer från Norge. År 2017 importerades hela 39 000 ton odlad norsk lax, vilket innebär en snittkonsumtion på cirka fyra kilo per svensk konsument.

Den generella bilden av den norska laxen har länge varit god, men på senare tid har den bilden gradvis förändrats. Norska forskare larmar om miljögifter och forskningsfusk samtidigt som vi hör talas om att ekosystemet slås ut. Miljontals fiskar får sjukdomar, blir angripna av löss och svamp samt trängs ihjäl i de trånga nätkassarna. Med en dödlighet på nästan en fjärdedel per kasse dog hela 53 miljoner odlade norska laxar under 2017, främst till följd av sjukdomar.

Vittnen som arbetat i laxindustrin och som påtalat de öppna såren vägrar att äta laxen som de menar är skadlig för hälsan, förstör det ekologiska systemet och gynnar en fruktansvärd djurhållning som aldrig hade accepterats på land.

På senare tid har studier visat att miljögifterna i lax kan skada gravida men även överföras till spädbarn i samband med amning. Man har kunnat se att några av de miljögifter som upptäckts i odlad lax riskerar att ha en negativ inverkan på hjärnans utveckling. Denna utveckling kan bland annat associeras med autism, adhd och minskad IQ, enligt en forskare som har undersökt detta.

Trots det vi vet om den odlade norska laxen har Livsmedelsverket fortfarande rekommendationer om att äta mer fet fisk, som exempelvis lax, och man har konsekvent avfärdat varningar. Myndighetens ställningstagande går tvärsemot den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten som menar att en vuxen person som väger 70 kilo når gränsvärdet för miljögifter redan vid 185 gram lax i veckan (för ett barn är det 90 gram).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Anser statsrådet att kontrollen av och informationen om den importerade odlade laxen från exempelvis Norge är tillräckligt bra, och avser regeringen att vidta åtgärder för att säkerställa ett gott välmående hos laxkonsumenter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-11 Överlämnad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-26 Svarsdatum: 2019-08-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga