Ny bankläcka om misstänkta transaktioner

Skriftlig fråga 2020/21:90 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I veckan har det internationella journalistnätverket ICIJ, där SVT ingår, tagit del av en ny läcka med suspekta betalningar. Sammanlagt i läckan syns flöden på 17 000 miljarder kronor. Det handlar om 18 153 transaktioner som går under benämningen Fincen files och som visar hur misstänkta transaktioner går världen över via internationella och lokala banker. I läckan över misstänkta transaktioner återfinns också svenska banker. Det är inte heller första gången svenska banker återfinns i internationella avslöjanden om penningtvätt och skatteflykt. Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen krävt att regeringen ska agera.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att agera och låta utreda de svenska banker som återfinns i Fincen files?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-22 Överlämnad: 2020-09-23 Anmäld: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-09-30 Sista svarsdatum: 2020-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga