Ny förbindelse över Södertälje kanal

Skriftlig fråga 2017/18:1106 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Efter det att motorvägsbron havererat i Södertälje och varit stängd hela sommaren 2016 var det många som drog en lättnadens suck när den äntligen kunde öppna igen den 22 augusti. Olyckan inträffade under den minst skadliga tiden på året, precis när de allra flesta började sin sommarsemester. Ändå ställde olyckan till det för människorna i Södertälje, för dess näringsliv och för nästan alla som skulle söderut från Stockholm.

Varje timme passerar ca 3 000 fordon över motorvägsbron i Södertälje. Denna förbindelse är ett riksintresse och viktig för hela Sveriges näringsliv. Många godstransporter och persontransporter behöver passera Södertäljebron både norrut och söderut i landet.

Motorvägsbron är förbindelsen över Södertälje kanal för två av landets största vägar, E4 och E20. När bron inte kan användas dirigeras trafiken igenom staden och vidare över två mindre broar som dessutom måste öppnas när båtar ska passera. Detta ledde vid brohaveriet till en dubbelt negativ effekt, framför allt för godstransporter. Fartyg över 26 meter som under reparationstiden skulle in till Mälaren kunde inte passera under bron, och lastbilar inte kunde inte korsa kanalen med den frekvens som var önskvärd. Stängningen beräknas ha kostat över 100 miljoner kronor, enligt KTH-professorn Jonas Eliasson. Det är en enorm samhällskostnad.

Södertälje är en växande stad med nästan 100 000 invånare och ett starkt näringsliv. I Södertälje finns två av Sveriges största exportföretag, Astra Zeneca och Scania. Om en ny olycka inträffar vid en annan tid på året kommer de samhällsekonomiska konsekvenserna att vara enorma. Vi har tagit del av förslag till nationell plan som Trafikverket presenterat, och där framkommer att motorvägsbron ska breddas till följd av ökad trafikering i samband med färdigställandet av Förbifart Stockholm. I förslaget till den nationella planen lyfts en breddning till tre körfält på bron fram som en nödvändig investering. Men en breddning av bron är inte den optimala lösningen med tanke på att en olycka på bron kan stoppa trafiken helt.

Kristdemokraterna anser att det bör undersökas om det är mer långsiktigt och ansvarsfullt att använda de tilltänkta resurserna på en ny broförbindelse som är helt separat, vilket innebär att trafikflödet inte kommer att stoppas helt om olyckan är framme på någon av broarna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Kommer regeringen att prioritera en ny broförbindelse i den nationella planen över Södertälje kanal i stället för breddning av befintlig bro?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-27 Överlämnad: 2018-03-28 Besvarad: 2018-04-04 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga