Ny järnväg längs Norrlandskusten

Skriftlig fråga 2020/21:1429 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

”Hela Sverige ska leva” är en gammal och sliten paroll men ändå både ett riktigt och viktigt mål. Det svenska näringslivet gör sitt för att hela Sverige ska leva och parollen ska bli verklighet. Nu måste regeringen göra detsamma. Industrin i norra Sverige planerar för att investera över 1 000 miljarder i sina verksamheter. Dessa företag är stommen i svensk exportindustri, en motor i tillväxt och ny miljövänlig teknik i klimatomställningen samt arbetsgivare för tusentals människor. Om dessa enorma investeringar ska få maximal effekt och fortsätta måste infrastruktur i form av ny järnväg längs Norrlandskusten beslutas i kommande planbeslut.

För mindre än 60 miljarder skulle vi redan till år 2030–2035 kunna få 75 mil modern järnväg hela vägen mellan Gävle och Luleå. Eftersom sträckan ingår i EU:s stomnät för järnväg finns det möjlighet till 30 procents medfinansiering. En investering skulle innebära att mängder med gods skulle kunna flytta över från lastbil till tåg med stora miljövinster som resultat. Det skulle också förstora arbetsmarknaden i norra Sverige genom kortare restider och bidra till en bättre kompetensförsörjning för industrin och utöka möjligheterna för människor till jobb.

Trafikverket konstaterar att nuvarande fördelning bara räcker till att lappa och laga, inte till att bygga klart redan påbörjade sträckor. Detta drabbar Norrlandskusten hårt och påverkar utvecklingen i hela landet. Sveriges längsta flaskhals, den mellan Gävle och Härnösand, skulle inte byggas bort, och pengarna skulle bara räcka till halva Norrbotniabanan. Om inte sträckorna färdigställs uteblir de positiva effekterna av redan gjorda investeringar.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer det ett förslag om ett färdigställande av ny järnväg i form av nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan i kommande infrastrukturproposition, och om inte, har ministern gjort någon analys av vilka konsekvenser det skulle få för industrin och miljön i norra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-22 Överlämnad: 2021-01-24 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga