ny polishögskola till Örebro

Skriftlig fråga 2004/05:1667 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 20 maj

Fråga 2004/05:1667

av Sten Tolgfors (m) till justitieminister Thomas Bodström om ny polishögskola till Örebro

Före valet 2002 föreslog jag att en ny polishögskola skulle lokaliseras till Örebro och Örebro län, och knytas till Örebro universitet. Justitieministern menade att idén var bra, men ingenting har hittills hänt. Om justitieministern menar allvar måste vi få se ett konkret förslag.

I en intervju den 19 maj säger justitieminister att "det behövs fler orter för att underlätta rekryteringen från hela landet men också för att få poliser i hela landet. I dag har vi exempelvis ingen polisutbildning i Väst- och Mellansverige."

En polishögskola i Örebro skulle kunna locka unga människor från Bergslagen och skogslänen att söka till polishögskolan. Då kan förutsättningarna för små orters polisbemanning förbättras. Polisens rekryteringsproblem är störst på mindre orter och i glesbygd, som i Bergslagen och skogslänen. Det har visat sig att lokal anknytning till en ort är det som gör att poliser går att rekrytera till glesbygd efter avslutad utbildning. Det är därför viktigt att både rekryteringen och polishögskolorna har god regional spridning.

Avser justitieministern att lägga fram ett konkret förslag för att förlägga en polishögskola i Örebro, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-20 Anmäld: 2005-05-20 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)