Nya demokrativillkor

Skriftlig fråga 2021/22:408 av John E. Weinerhall (M)

John E. Weinerhall (M)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Redan 2018 tillsattes den utredning som skulle ta fram nya demokrativillkor för bidragsgivning till civilsamhället. Utredningen presenterade 2019 en rad välkomna förslag som det också föreföll fanns brett stöd kring av riksdagens olika partier. Dessvärre har dessa utredningsförslag aldrig blivit till någon proposition utan har i stället dragit i långbänk. En tidigare av förra regeringen given förklaring var att detta berodde på att man har varit tvungen att utreda huruvida de presenterade förslagen är förenliga med dataskyddsförordningen.

När regeringen 2019 avstod från att ens bereda de förslag som hade kunnat bli till ny lag och som inte påverkades av dataskyddsförordningen var vi moderater kritiska. Att civilsamhället får skärpta men också harmoniserade demokrativillkor är mycket viktigt för att skattebetalarna ska vara säkra på att deras till staten inbetalade pengar inte går till verksamhet som har som syfte att utmana vår demokrati.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

 

När kan riksdagen förvänta sig att ministern lägger fram de redan drygt två år försenade demokrativillkoren för riksdagen som en proposition?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-01 Överlämnad: 2021-12-01 Anmäld: 2021-12-02 Svarsdatum: 2021-12-08 Sista svarsdatum: 2021-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga