Nya droger

Skriftlig fråga 2016/17:383 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den 8 april 2015 röstade riksdagen med röstsiffrorna 168 mot 144 för att uppmana regeringen att agera för en så kallad familjeklassning av narkotika. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. I november 2015 tillsatte regeringen till slut ändå en utredning om nya droger, så kallade nätdroger. Utredningen skulle senast den 1 november i år ha presenterat sitt betänkande. Regeringen har emellertid beviljat förlängd utredningstid till den 1 januari 2017.

Samtidigt som utredningen arbetar på kommer nya larmrapporter, bland annat om drogen Fentanyl. Furanylfentanyl är exempelvis en fullständigt livsfarlig substans. Det är en smärtstillande syntetisk opioid som är ungefär 100 gånger starkare än morfin och 40 gånger starkare än rent heroin. En dos är mindre än ett saltkorn. En dos på tre små saltkorn räcker för att man ska dö. Detta innebär att det är en oerhört liten skillnad mellan en brukbar dos och en dödlig överdos.

Sedan våren 2015, då riksdagen röstade om familjeklassning av narkotika, har det skett minst 180 dödsfall i Sverige som är relaterade till användning av fentanyl. Akrylfentanyl är narkotikaklassat sedan augusti 2016. Därtill gäller detsamma för acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl. Däremot är fortfarande inte furanylfentanyl narkotikaklassat. Detta är en orimlig utveckling. Familjeklassning behövdes redan i går. Riksdagen förväntar sig nu konkreta förslag från regeringen.

Riksdagens beslut och tillkännagivande var dessutom tvådelat. Den andra delen var ett uppdrag till regeringen att även pröva andra åtgärder som också skulle övervägas för att komma till rätta med nya nätdroger. Angelägenheten att regeringen nu genomför riksdagens beslut kan inte vara större. Fler liv får inte riskeras. Agera!

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

Vilka konkreta åtgärder har regeringen och ansvarigt statsråd vidtagit med anledning av riksdagens tillkännagivande om att även andra åtgärder ska övervägas för att komma till rätta med den explosionsartade utvecklingen av nya nätdroger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-25 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga