Nya uppgifter om bristande IT-säkerhet inom svenska myndigheter

Skriftlig fråga 2016/17:1915 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 8 september 2017 har regeringen nyligen mottagit en gemensam rapport från Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen som påtalar mycket stora brister i säkerhetsskyddet bland svenska myndigheter, framför allt kopplat till hanterandet av informationsteknik. De svagheter som omnämns är bristfälliga säkerhetsanalyser, bristande säkerhetsrutiner samt svagheter i den fysiska infrastrukturen på it-området. Dessa observationer ligger även i linje med vad som framhölls i FRA:s och Säpos årsböcker för 2016. Det framstår därför som om inga, eller endast begränsade, framsteg har skett trots de båda myndigheternas påpekande om uppenbara brister i säkerhetsskyddet bland svenska myndigheter.

Med anledning av dessa nya och allvarliga uppgifter vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta ytterligare åtgärder för att stärka it-säkerheten bland svenska myndigheter i allmänhet och de bevakningsmyndigheter som ingår i totalförsvaret i synnerhet? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga