Nystartsjobb

Skriftlig fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C)

Annika Qarlsson (C)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Nystartsjobben är en av de arbetsmarknadsåtgärder som forskare lyfter fram som en bra insats och som verkligen ökar förutsättningarna för dem som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete. Arbetsförmedlingen justerade regelverket för nystartsjobb vid årsskiftet 2017/2018. Sedan dess har antalet nya nystartsjobb minskat dramatiskt. Trenden tycks ha förstärkts under sommaren.

Samtidigt som antalet nystartsjobb minskar ser vi en dramatisk ökning av antalet extratjänster, som är en subventionerad anställning till 100 procent där arbetsgivare utöver detta får ett handledarstöd på 115 kronor per dag. Merparten av dem som nyttjar extratjänster i dag är offentliga verksamheter. Så det blir extratjänster i stället för nystartsjobb och offentlig sektor i stället för privat sektor. Detta kan väl ändå inte vara i enlighet med regeringens direktiv till Arbetsförmedlingen?

Därför vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Hur säkerställer ministern att extratjänster inte tränger ut nystartsjobben och att de som får dessa jobb med anställningsstöd inte bara får det i det offentliga utan också i privata företag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-11 Överlämnad: 2017-09-12 Anmäld: 2017-09-13 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga