Obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D

Skriftlig fråga 2014/15:642 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För två år sedan interpellerade jag dåvarande infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) om att det skulle införas en obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörighet C och D. Hon ansåg att det i dag redan ställs höga krav på grundutbildning och fortbildning för den som vill framföra tunga fordon yrkesmässigt. Statsrådet hänvisade även till att det under 2013 skulle införas nya körkortsregler med tydlig inriktning på trafiksäkerhet och hon avsåg därför att inte medverka för några ytterligare krav för yrkeschaufförer.

Under förra året var 650 lastbilar inblandade i vältolyckor. Tolv lastbilsförare omkom vilket är betydligt fler jämfört med året dessförinnan då fem förare omkom i trafiken. Ett sätt att minska antalet olyckor – som under längre tid lyfts fram av företrädare för landets trakfikövningsplatser – är att en riskutbildning, halkutbildning och halkkunskap om risker i trafiken, ska ligga med som ett obligatorium för behörigheterna C och D.

Sedan många år tillbaka har våra nordiska grannländer haft en riskutbildning för C- och D- körkort. I Sverige införde vi 2008 samma krav för behörighet till motorcykelkörkort. Det är för mig ofattbart att det inte finns ett motsvarande krav för tunga fordon som C och D.

Det är angeläget att det sker en förändring och min fråga till statsrådet Anna Johansson är följande:

Vad avser statsrådet att göra för att medverka till att det införs en obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-09 Överlämnad: 2015-06-09 Anmäld: 2015-06-10 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga