Obligatoriska bostadsförmedlingar

Skriftlig fråga 2015/16:703 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Det har länge stått klart att det är svårt att få en hyresrätt i Stockholm. Till och med olika regeringars ministrar har i perioder haft svårigheter att hitta ett hem. Bostadsbristen har gjort det allt viktigare att ha kontakter med till exempel fastighetsägare eller att på andra sätt hitta ingångar för att få tag på en bostad. Det missgynnar många människor som mycket väl kan ha stora behov av ett hem men som förhindras av små resurser eller bristande kontaktnät. Bostadsbristen behöver förstås i första hand tacklas genom ett ökat bostadsbyggande. Men därefter bör uthyrningen ske på ett öppet, rättvist och transparent sätt för att förhindra svarta hyreskontrakt, pengar under bordet eller kontrakt på grund av vänskapsband.

Anledningen till att bostäder i dag inte kan fördelas rättvist är att det finns lagstiftning som säger att fastighetsägare kan förmedla lägenheter godtyckligt och till dem som har kontakter. Det är ett fördelningssystem som alltså är sanktionerat av de flesta riksdagspartier. I dagarna har dock både moderater och kristdemokrater KU-anmält utrikesministern för det sätt på vilket hon har skaffat sin hyresrätt, vilket tyder på att partierna har ändrat sig i frågan om hur bostäder ska fördelas. En obligatorisk bostadsförmedling dit alla fastighetsägare anmodas att lämna en betydande del av sitt bestånd och där tydliga regler för förmedling finns är det sätt på vilket problemet åtgärdas. Då skulle många fler ha chans att få en hyresrätt på lika villkor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga Mehmet Kaplan:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att inrätta obligatoriska bostadsförmedlingar i landets kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-28 Överlämnad: 2016-01-28 Anmäld: 2016-02-02 Svarsdatum: 2016-02-03 Sista svarsdatum: 2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga