Obligatoriska id-kontroller inom sjöfarten

Skriftlig fråga 2021/22:1473 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 9 mars föreslog Infrastrukturdepartementet i en promemoria införandet av obligatoriska ID-kontroller vid resa med passagerarfartyg. En knapp vecka senare, den 15 mars, meddelades att regeringen ämnar föreslå möjlighet till återinförande av id-kontroller på buss, tåg och passagerarfartyg vid resor kortare än 20 nautiska mil till Sverige. Detta med anledning av den förväntade flyktingvågen från Ukraina.

Regeringen beslutade senare om att införa krav på obligatorisk id-kontroll för resor över 20 nautiska mil med passagerarfartyg, men att avvakta med införandet av ID-kontroller på buss och tåg.

Mellan de nordiska länderna finns sedan länge ett stort resande med fartyg, inte minst är trafiken mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland betydande. Årligen reser cirka 30 miljoner människor med fartyg till och från svenska hamnar i utrikes trafik. Vid denna typ av resor åligger det rederierna att i enlighet med EU:s regler på området samla in personuppgifter över ombordvarande.

Från och med den 28 mars har rederierna således varit tvungna att utföra obligatoriska id-kontroller vid resor med passagerarfartyg över 20 nautiska mil. Att bygga upp en struktur och genomföra en fysisk id-kontroll av varje resenär är förenat med både stor administration och kostnader för rederierna. Dessutom orsakar det en stor irritation, inte minst hos våra grannländer, när svenska staten ålägger personal i andra länder att utföra vad som får jämställas med myndighetsuppgifter i andra länder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Om den initiala grunden för införande av kontrollerna, det vill säga förväntad flyktingvåg, inte ansågs föreligga för buss och tåg, på vilken grund infördes då kontroller på passagerarfartygen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-20 Överlämnad: 2022-04-20 Anmäld: 2022-04-21 Svarsdatum: 2022-04-27 Sista svarsdatum: 2022-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga