ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet

Skriftlig fråga 2009/10:1023 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 10 september

Fråga

2009/10:1023 ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet

av Fredrik Lundh Sammeli (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Överbefälhavaren har under sommaren skickat ut ett brev till samtliga anställda i försvarsmakten där han skriver att han, som konsekvens av det beslut riksdagen tagit, beslutat att all personal ska omfattas av internationell arbetsskyldighet.

Budskapet är klart och tydligt, acceptera en ny anställning innehållande internationell arbetsskyldighet, mer eller mindre in blanco eller tacka nej och ställ därmed in dig på att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Bland såväl officerare som civilanställda i försvarsmakten växer nu ilskan. ÖB tvingar genom sitt agerande fram en situation som är ohållbar. Duktiga medarbetare som i grunden är positiva till internationell tjänst lämnar försvaret i protest och personal med befattningar och arbetsuppgifter som i huvudsak alltid bedrivs i Sverige far psykiskt illa.

När den 20 september är passerat, som är sista dag för de anställda att svara, vet vi bara hur många som på papperet sagt ja under giljotinen och att försvarsmakten ännu en gång visat sin oförmåga till bra personalhantering. Vi vet ingenting om hur många som den dag det blir aktuellt i slutänden kommer att stå till försvarsmaktens förfogande.

Beslutet är onödigt och inte motiverat av några praktiska behov. Bemanningen av våra insatser har inte varit något problem.

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-09-10 Besvarad: 2010-09-24 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-24)