Odlingshinder

Skriftlig fråga 2016/17:1794 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

En lantbrukare vid Hornborgasjön i Skaraborg har varit tvungen att öppna upp i en stenmur för att kunna komma in med sina maskiner för att kunna bruka sina jordbruksmarker.

Länsstyrelsen anser nu att stenarna ska läggas tillbaka igen vilket skulle medföra att marken inte kan brukas och markägaren tvingas då i stället sätta skog på åkermarken. LRF stödjer enligt lantbruksmedia lantbrukaren vid Hornborgasjön och kommer enligt media att hjälpa till att driva ärendet.

Sveriges riksdag har ju genom Livsmedelsstrategin ställt sig bakom att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Om detta ska vara möjligt är det nödvändigt att lantbrukarna kan odla alla sina marker på ett bra och rationellt sätt.

Därför behöver vi ha en lagstiftning och en tillämpning av reglerna runt våra stenmurar som är anpassade för att kunna öka livsmedelsproduktion.

Jag vill därför fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att se över de regler som gäller för stenmurar och andra odlingshinder? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga