Offentlig upphandling av livsmedel

Skriftlig fråga 2017/18:544 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Livsmedelsindustrin är den fjärde största industrin i Sverige och en mycket viktig sektor för jobb och tillväxt i hela landet. Den offentliga sektorn står för en stor del av inköpen av livsmedel.

Vid offentliga inköp av livsmedel till skolor och äldreomsorg läggs stor vikt vid att livsmedlen är ekologiska. Detta är naturligtvis bra, men det finns andra faktorer som är minst lika viktiga.

God livsmedelskvalitet, god djurhållning och liten miljöpåverkan är även karakteriserande för det konventionella jordbruket i Sverige. Det är viktigt att inte bara stirra sig blind på en ekomärkning utan att en helhetsbedömning görs.

För att höja kvaliteten på maten och motverka äldres undernäring har Alliansen bland annat förslagit att ett måltidslyft införs inom äldreomsorgen.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att höja kvaliteten på livsmedel som upphandlas offentligt inom skola och äldreomsorg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-22 Överlämnad: 2017-12-27 Besvarad: 2018-01-10 Sista svarsdatum: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga