offentlighetsregler inom EU

Skriftlig fråga 1999/2000:1262 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 31 juli

Fråga 1999/2000:1262

av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Britta Lejon om offentlighetsregler inom EU

Torsdagen den 27 juli tar Coreper ett beslut om sekretessregler för EU:s säkerhetspolitik, militära samarbete samt den civila krishanteringen. Då stats- och regeringscheferna inom EU diskuterade denna fråga på toppmötet i Feira så kom man fram till en önskan om mer öppenhet inom försvarspolitiken.

Det nya förslaget är ett avsteg mot de principer man enats om 1998 vad gäller allmänhetens rätt till information. Enligt dessa regler ska varje inkommet dokument prövas mot regelverket för offentlighet. Förslaget innebär bl.a. att man inte ens kommer att sekretesspröva inkomna dokument eller ens diarieföra dem. Förslaget liknar till stor del de regler som finns inom Nato vad gäller tillgång till dokument och prövning av dessa.

I Coreper röstade Holland, Sverige och Finland nej till förslaget vilket innebär att en majoritet av medlemsstaterna har beslutat sig för de nya reglerna. Dessa regler är ett steg tillbaka från de i dag existerande reglerna och kommer samtidigt som man inom EU håller på att utarbeta regelverket för vad som ska anses vara offentligt och inte.

Fråga:

På vilket sätt avser ministern att i ministerrådet verka för att de redan beslutade reglerna även efterföljs på områdena EU:s säkerhetspolitik, civil krishantering och det militära samarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarad: 2000-08-16 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-16)