officersbristen

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 6 december

Fråga 2000/01:369

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen

Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned.

Försvarsmakten fick i uppgift att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska antalet övertaliga yrkesofficerare. Dessvärre var det fler än beräknat som valde att lämna Försvarsmakten för andra uppgifter.

På många kvarvarande förband är det i dag brist på befäl. Bristerna är så stora att målet att utbilda 17 000 värnpliktiga nästa år inte kan uppfyllas. I stället är det enligt högkvarterets beräkningar enbart 15 000 som får värnpliktsutbildning under 2001.

Vilka åtgärder planerar ministern att vidta med anledning av befälsbristen på de kvarvarande förbanden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)