Officiell ursäkt till dem som drabbades vid Vipeholmsanstalten

Skriftlig fråga 2020/21:2361 av Bengt Eliasson (L)

Bengt Eliasson (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen höll Liberalerna tillsammans med DHR och FUB ett riksdagsseminarium om de grova övergrepp som begicks mot personer med intellektuell funktionsnedsättning som inträffade på Vipeholmsanstalten i Lund åren under en lång följd av år i 1900-talets mitt. De intagna utsattes för medicinska experiment i form av obligatoriska intag av starkt kariesbildande produkter på ett sätt som skapade stort fysiskt och psykiskt lidande och i många fall ledde till livslånga problem. Det finns ett stort behov av att staten tar sitt ansvar för det som skedde på Vipeholm.

Det är viktigt att de drabbade får upprättelse och att det som de utsattes för inte än en gång får falla in i historiens skuggor. Institutionsvården är nämligen en del av Sveriges historia som sällan berättas. Än i dag tystas vittnesmål ned och tas inte på allvar, och det blev därför stor uppmärksamhet när Sveriges Radio sände dokumentärserien om Vipeholmsanstalten hösten 2020. Äntligen fick de utsatta människorna en röst, och till slut sattes deras lidande i blixtbelysning.

Det var den svenska staten som sanktionerade den skamliga verksamheten. I likhet med funktionsrättsrörelsen anser Liberalerna att staten bör utfärda en ursäkt för det som skedde på Vipeholm.

Därför vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är ministern beredd att ta initiativ till en officiell ursäkt från statens sida för det som skedde på Vipeholmsanstalten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-29 Överlämnad: 2021-03-29 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-07 Sista svarsdatum: 2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga