Ohälsa bland småbarnsföräldrar

Skriftlig fråga 2019/20:583 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den psykiska ohälsan bland barn och vuxna ökar lavinartat, särskilt bland kvinnor som fått sitt andra barn. Sjukskrivningar på grund av just psykisk ohälsa motsvarar numera hälften av alla sjukskrivningar i Sverige.

Regeringen bedriver aktivt en politik för att mödrar snarast möjligast efter graviditet ska återgå till arbetslivet. Motiveringen har varit att det genererar ett jämställt samhälle. Genom att den andre föräldern tar ut en minst lika stor andel föräldradagar så menar regeringen att man når det målet fortare.

Det är givetvis positivt att båda föräldrarna gemensamt tar sitt föräldraansvar, och vi uppmuntrar familjerna att alltid utgå ifrån vad som passar just dem bäst.

I en rapport från Försäkringskassan konstateras att antalet uttagna föräldradagar bland pappor har ökat, att antalet dagar av obetald ledighet från mamman har ökat och att den psykiska ohälsan bland mammor som får sitt andra barn har ökat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet att göra för att öka kunskapen om det eventuella sambandet mellan kvinnors psykiska ohälsa och den ökade pressen att snabbt återgå till arbetslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga