Ökad byråkrati för vapenägare

Skriftlig fråga 2018/19:631 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Det har blossat upp en konflikt mellan jägare och Polismyndigheten efter förslaget om nya föreskrifter för skjutbanor och det man kallar för ”tillfälliga skjutbanor”.

Jägarna menar att den nya term som Polismyndigheten lagt till – tillfälliga skjutbanor – med de regleringar den innebär, får långtgående återverkningar för bland annat jägarnas träningsskytte. Det är skytte som bedrivs på jaktstigar med kula och hagel på många platser runt om i landet.

Utöver detta drabbas även sportskytte som fältskytte och dynamiskt skytte hårt av de nya föreskrifterna, och i slutändan kan vilt också drabbas om jägare inte får tillräckligt med möjligheter att träna.

Säkerheten vid hantering av vapen är en självklarhet för både Polismyndigheten och alla de jägare och sportskyttar som vi har i landet. Det bör dock gå att mötas i mitten och möjliggöra ett säkrare skytte och ge möjligheter för jägare och sportskyttar att träna.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att underlätta byråkratin för jägare och sportskyttar i kombination med att vi kan garantera säkerheten vid skjutbanor? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga