Ökad inblandning av etanol i bensin

Skriftlig fråga 2006/07:1656 av Malmberg, Betty (m)

Malmberg, Betty (m)

den 18 september

Fråga

2006/07:1656 Ökad inblandning av etanol i bensin

av Betty Malmberg (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Klimatfrågorna har uppmärksammats stort av alliansregeringen och det är mycket glädjande. Att premiera inköp av miljöbilar och skrotning av uttjänta, icke-katalysatorförsedda bilar har mött ett mycket gott gensvar hos allmänheten och bidrar framför allt till en förbättrad miljö- och energistatus hos bilarna på våra vägar. För att ännu snabbare kunna sänka koldioxidutsläpp från trafiken vore det önskvärt att öka etanolinblandningen i bensin. EU har uttalat att bränsledirektivet ska ändras i denna riktning men det kommer att dröja ända till 2011 innan det får genomslag.

Alliansregeringen har ju arbetat föredömligt inom EU och utverkat att Östersjön blir pilotområde inom havsmiljöarbetet. Min förhoppning är att Sverige skulle kunna bli pilotområde också på klimatpolitikens område genom att bland annat ge möjlighet att öka inblandningen av etanol i bensin till högst 10 procent. Utsläppen av fossil koldioxid från trafiken skulle därmed kunna reduceras kraftigt och framför allt långt före 2011.

Jag undrar därför vilka åtgärder miljöministern avser att vidta för att Sverige kan tidigarelägga en ökad inblandning av etanol i svensk bensin.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)