Ökad långvarig sjukfrånvaro

Skriftlig fråga 2017/18:1533 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Enligt AFA:s rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro har glädjande nog den negativa utvecklingen med långvariga sjukskrivningar av vårdpersonal minskat under 2016. Dock har utvecklingen inte brutits för en yrkesgrupp: läkarna. Enligt statistiken har risken för att läkare drabbas av långvarig sjukdom ökat från 14,8 per 1 000 sysselsatta år 2015 till 15,0 år 2016, totalt 485 långvariga sjukfall bland läkare. Fördelningen mellan könen är 130 långvarigt sjukskrivna manliga läkare och 355 kvinnliga läkare.

Den vanligaste diagnosen bakom de långvariga sjukfallen är en psykiatrisk diagnos. Enligt rapporten är läkare ofta långvarigt sjukskrivna när de blir sjukskrivna; medianlängden för sjukskrivning var 259 dagar år 2016.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att långvariga sjukskrivningar bland läkare ska minska i antal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27
Svar på skriftlig fråga