Ökad tillgång till blod

Skriftlig fråga 2019/20:2135 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sjukvården är som bekant beroende av blodgivare eftersom det blod vi behöver enbart kan produceras av oss människor. Svenska blodgivare ger omkring 500 000 påsar blod årligen, där varje påse rymmer 4,5 deciliter, en siffra som kan tyckas vara hög men som inte räcker på långa vägar för sjukvården i dag. I flera länder arbetar man aktivt för att människor ska lämna blod, och det har visat sig framgångsrikt. I USA kommer så kallade blodbussar till landets skolor flera gånger om året för att friska elever ska få chansen att lämna blod och på så sätt göra en god gärning genom att rädda liv. Den sortens kampanjer har visat sig vara mycket framgångsrika, och ersättningen består ofta bara av ett glas juice eller kanske en kaka.

I Sverige ser vi ibland blodbussar uppställda på olika platser, men ansträngningarna för att få in mer blod får ändå anses vara ganska svaga, inte minst vid en internationell jämförelse.

Med anledning av ovanstående önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande fråga:

 

Kan vi förvänta oss att ministern tar initiativ för att öka tillgången till blod i Sverige, och i så fall hur?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga