Ökade beställningar till svensk ammunitionstillverkning

Skriftlig fråga 2021/22:1863 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Ukraina behöver mer vapen och ammunition. Flera länder och däribland Sverige har levererat vapen och ammunition sedan Rysslands angrepp, men hittills har leveranserna kommit från ländernas egna lager. Som meddelades den 11 augusti har en givarkonferens just hållits där flera länder inklusive Sverige, diskuterat att producera vapen specifikt för Ukraina liksom att tillsammans bidra till utbildning och minröjning. Mer konkreta beslut ska förhoppningsvis tas vid nästa möte som planeras till september.

Det är positivt att synkroniserad produktion och leveranser av vapen nu planeras, men överraskande att det tagit så lång tid. Att nästa mer konkreta möte ska äga rum först om en månad är inte heller tillfredsställande, eftersom det från konkreta beslut till verkligt ökad produktion rimligen tar ytterligare tid. Det är därför viktigt att fundera över vad Sverige kan göra redan nu.

Ukraina uttalar regelbundet att man har ont om såväl lätt som tung ammunition och leveranser från Väst verkar inte vara tillräckliga. Här kan Sverige göra en ökad insats utan att vänta in andra länder. Samtidigt som vi bistår Ukraina, behöver ammunition även finnas i tillräcklig mängd för den svenska beredskapen. Beträffande lätt ammunition, verkar det redan sedan flera månader föreligga en brist i många länder som drivit upp priserna även på civil ammunition. Situationen kan förväntas förvärras nu när jaktsäsongen tar sin början.

Svenska ammunitionstillverkare bör därför få tydliga beställningar från staten för ett antal månader framåt eller helst något år, så att de investerar i ökad produktionskapacitet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Har regeringen lagt, eller avser regeringen i närtid lägga ökade beställningar på ammunition för försvaret och för det militära biståndet till Ukraina, som täcker åtminstone ett halvt års behov och gärna mer, till Norma och andra svenska ammunitionstillverkare så att de ökar sin produktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-08-12 Överlämnad: 2022-08-12 Besvarad: 2022-08-26 Sista svarsdatum: 2022-08-26 Anmäld: 2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga