Ökade köttstölder

Skriftlig fråga 2022/23:455 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Det pågår en livlig debatt om livsmedelsföretagens prissättning. Kritiker menar att branschen cyniskt skor sig på de svaga i samhället när matpriserna stiger samtidigt med priserna på drivmedel och el. Att detta sker när räntor ökar och inflationen äter upp lönen resulterar naturligtvis i ett väldigt ansträngt läge för såväl privatpersoner som näringsidkare.

Det skulle onekligen kunna vara som så att livsmedelsföretagens priser ökar som en konsekvens av de övriga faktorerna jag nämnde – el, drivmedel, räntor och inflation – och inte för att bolagen vill sparka på dem som redan ligger. Men nog om det.

I detta läge torde det från politiskt håll vara betydligt lämpligare att se över hur man kan underlätta för branschen i stället för att tala om pristak eller dylikt. Ett uppenbart problem som varit känt länge är den kriminalitet som skapar såväl kostnader som otrygghet. Kriminaliteten är diversifierad men det som varit i ropet i närtid är de skenande köttstölderna runt om i landet.

Givet volymerna och tillvägagångssätten rör det sig om systematiska stölder där vidareförsäljning sker i andra butiker och till restauranger – inte stölder för egen konsumtion. Detta är ett typiskt exempel på den mängdbrottslighet som polisen länge misslyckats med att lösa. Många handlare vittnar om en ren ovilja från myndigheten att ens initiera en utredning, och om det sker kommer snart ett brev på posten om nedlagd utredning även om videomaterial finns.

Därtill måste nämnas de ofta oacceptabelt långa svarstider som möter många anmälare när de söker kontakt med polisen. Det faller förstås på sin egen orimlighet att en handlare ska behöva sitta flera timmar i telefonkö för att få upprätta en brottsanmälan.

Detta leder sammantaget till att handlarna slutar att anmäla (sannolikt till polisens belåtenhet eftersom att de då kan påstå att problemet inte är så utbrett som handlarna påstår). Dessa stölder bidrar i sin tur till att köttet måste gömmas undan på lagret eller låsas in i särskilda kyl- och frysdiskar. Dessutom bidrar det till prishöjningar på de produkter som faktiskt säljs. Här måste politiken och polisen bli bättre på att stötta branschen och därigenom motarbeta höga livsmedelspriser.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att bekämpa köttstölderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Överlämnad: 2023-03-15 Anmäld: 2023-03-16 Svarsdatum: 2023-03-22 Sista svarsdatum: 2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga