Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ökade kunskaper för lärarkåren om Förintelsen

Skriftlig fråga 2007/08:1567 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1567 Ökade kunskaper för lärarkåren om Förintelsen

av Lennart Sacrédeus (kd)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Forum för levande historia har denna vecka presenterat en enkätstudie om svenska mellanstadie‑, högstadie- och gymnasielärares kunskaper och erfarenheter av att undervisa om förintelsen av sex miljoner judar under andra världskriget. Resultatet är nedslående och visar på stora kunskapsluckor. Endast två av 5 081 respondenter har till exempel svarat rätt på samtliga kunskapsfrågor och ytterligare 14 har rätt på samtliga utom en. Drygt 70 procent av lärarna har svarat fel på minst åtta av de elva frågorna.

Undersökningen visar också att 40 procent av lärarna inte fått någon undervisning alls om Förintelsen under sin utbildning. I rapporten framförs att den lärarutbildning som våra respondenter genomgått försummar framförallt Förintelsen och andra folkmord och brott mot mänskligheten. Samtidigt tycker lärarna att undervisning om Förintelsen är viktig och att eleverna är motiverade. Antisemitism ses också som ett problem i större utsträckning i dag än för tio år sedan. Många lärare efterfrågar mer kunskap, bättre tillgång till hjälpmedel och fler riktlinjer för undervisningen.

Lärarenkäten är ett initiativ inom samarbetsorganisationen Task Force For International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF), där Sverige är en av de 25 medlemsnationerna. Motivet till studien är att förnekelse av Förintelsen fortfarande förekommer, och att det också finns ett motstånd i vissa länder att undervisa om antisemitismen och dess värsta resultat i modern tid.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att höja lärarkårens kunskaper så att de kan ge kvalitativ undervisning om Förintelsen och dess bakomliggande orsak i antisemitism och i djupt nedsättande attityder till andra folk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-04 Svar anmält: 2008-09-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)