ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea

Skriftlig fråga 2002/03:977 av Ohly, Lars (v)

Ohly, Lars (v)

den 22 maj

Fråga 2002/03:977

av Lars Ohly (v) till utrikesminister Anna Lindh om ökade spänningar mellan Etiopien och Eritrea

Det senaste kriget mellan Etiopien och Eritrea 1998@2000 handlade om vilket av dessa båda stater som skulle ha överhöghet i staden Badme. Kriget kostade tiotusentals människor livet. En stor del av Eritrea förstördes av etiopiska trupper. Över 100 000 etiopiska och 20 000 eritreanska soldater miste livet. I december 2000 kom man överens om vapenstillestånd. En oberoende stilleståndskommission skapades och godtogs av båda parter.

Den etiopiska administrationen har nu öppet visat sin ovilja att acceptera den oberoende kommissionens verksamhet i Badme och dess beslut att området framgent bör tillhöra Eritrea. Ett sådant uppträdande är inte acceptabelt och sätter åter stilleståndet och freden i fara. Ett nytt krig skulle med stor sannolikhet betyda att tiotusentals människoliv förspills.

Sverige som har en lång historia av kontakter i området bör göra stora ansträngningar i att lösa konflikten mellan Etiopien och Eritrea och främja freden mellan dessa båda länder.

Jag vill fråga utrikesminister Anna Lindh:

Vilka initiativ avser ministern att vidta för att Sverige som enskild stat och som medlem av FN och EU på bästa sätt ska kunna bidra till en lösning av konflikten om Badme och en fredlig utveckling mellan Etiopien och Eritrea?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-22 Anmäld: 2003-05-22 Besvarad: 2003-05-28 Svar anmält: 2003-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-28)